Cartografie

 


 

Willem Baudartius: Afbeeldinge ende beschryvinghe van alle de veldslagen, belegeringen ende and're notabele geschiedenissen ghevallen in de Nederlanden (1615)

Zie PDF


 


 

1600 Tocht door Vlaanderen - Kaarten van Floris Balthasar van Berckenrode

Zie PDF

 

 


 

Recente aanwinsten

 


 


 

Cartograaf Noë Renaut

Zie PDF


 


 

De forten Patientie, IJzendijke en Philippine

Zie PDF

 


 

Belegering van de stad Sluis in 1604

Zie PDF 

 

  


 

Beleg van Sluis in 1604

Zie PDF 

 

 


 

Grond-teekening van de stad Sluis 

Zie PDF

 

 


 

Plattegrond van het vestingwerk Liefkenshoeck bij Antwerpen

Zie PDF

 

 


Slusa Expugnata

Zie PDF 

 

 


 

Tabula Castelli ad Sandflitam

Zie PDF


 


 

De Philippines beleegert en ontsett

Zie PDF 

 

 


 

Nieuwe Kaart van het Westelijkste gedeelte van Staats-Vlaanderen 

Zie PDF 

 

 


 

Nieuwe Kaart van het Oostelijkste gedeelte van Staats-Vlaanderen

Zie PDF 

  

Kaarte van Staats Vlaanderen, met de oude en nieuwe limiten, mitsgaders de Schelde by Lillo, en naast aangelegen landen, W.T. Hattinga, 1745/1748

Zie PDF

 

 


 

1600 - Slag bij Nieuwpoort

 Zie PDF

  

Hattinga kaarten IJzendijke, Biervliet en Hulst

Zie PDF