Kenniscentrum

In 2016 heeft het bestuur van Museum Het Bolwerk een deel van het museum laten verbouwen en inrichten als kenniscentrum voor de Staats-Spaanse linies. Dit kenniscentrum heeft als doel te gaan fungeren als het gezicht en het geheugen van de Staats-Spaanse linies. Een vaste plek waar geïnteresseerden verhalen over de linies kunnen horen, boeken kunnen lezen, beelden kunnen bekijken en zich zo kunnen inleven in de boeiende geschiedenis van de grensstreek. Het kenniscentrum is tevens de plaats waar inlichtingen kunnen worden ingewonnen over de activiteiten die op en rond de linies worden georganiseerd. Want alleen kijken naar de militaire overblijfselen van het verleden is voor de geïnteresseerde bezoeker niet genoeg, de geschiedenis moeten begrepen en beleefd kunnen worden.