Fort Lapin

1665?

Terug naar overzicht

Brugge ontstond in de 9e eeuw vanaf een versterkte kern rondom de grafelijke burcht, het “castrum”, de huidige Burg. De uitbouw van omwallingen verliep in fasen, waarvan de eerste in de 12e eeuw (een 4 km lange palissade met torens en schansen).  Een ruimere verdedigingsgordel werd in de 13e eeuw opgetrokken (2 aarden wallen en 2 grachten door 7 bruggetorens onderbroken) toen Brugge een wereldvermaard handelscentrum was.  Op de binnenwal werden talrijke molens opgetrokken.  In de 15e eeuw werden tussen verschillende stadspoorten muren gebouwd.  Om weerstand te bieden aan het geschut van vijandelijke artillerie en kanonnen veranderden in de 17e eeuw de vesten grondig van uitzicht, waarbij de Italiaanse vestingbouwkunde werd toegepast: massale aarden wallen, zwaar metselwerk, een dubbele ring bastions, elk beschermd door een brede vestinggracht.  Ter hoogte van de handelskom, aan het begin van het kanaal naar Oostende,  aan de noordrand van de stad, werd omstreeks 1665 een extra versterking gebouwd: het Fort Lapin.  Deze versterking bestond uit een kroonwerk aangelegd op de oostzijde van de zwaaikom.  In 1782 gelastte Jozef II de versterkingen te ontmantelen omdat het verdere onderhoud een nutteloze belasting was voor de stadskist vermits toen noch van Frankrijk noch van de Verenigde Provinciën militair gevaar te vrezen was.  Dankzij geregelde onderhoudswerken en aanplantingen werden de vesten een uitverkoren wandeloord waarvoor in de 19e eeuw een algemeen (landschaps)plan werd ontworpen om ze tot een “aangename publieke wandeling” te maken.  Het resultaat van deze inspanningen is dat Brugge ook vandaag nog over een groene binnenring beschikt die de stad omhult, al is van het oorspronkelijke reliëf slechts een fractie meer terug te vinden.  De vesten herbergen een schat aan historische monumenten zoals de Poertoren en de Minnewaterbrug, pakhuizen en windmolens.  De schietterreinen van de handboog- en kruisbooggilde aan de Kruisvest werden ongemoeid gelaten. Het Fort Lapin ging op in een nieuwe woonwijk.