Stadswallen van Damme

1617, Hoornwerk 1704

Terug naar overzicht

Damme was in de Middeleeuwen een van de drukste voorhavens van West-Europa. Door de verzanding van het Zwin verloor het echter zijn economische betekenis. Met de aanleg van de stadswallen startte men in 1617-1618 tijdens het Twaalfjarig Bestand. Damme lag immers tegenover de Staatse vesting Sluis en kreeg een belangrijke rol toebedeeld in de bescherming van Brugge. De hoofdwal was een regelmatige zevenhoek, voorzien van zeven bastions. Nadien legde men een tweede wal aan, met ravelijnen, halve manen en een buitengracht. Een gedekte weg verbond het geheel. Tijdens de Spaanse Successieoorlog kwam daar nog een hoornwerk in de richting van Sluis bij. Als vesting bleef Damme tot na de Oostenrijkse Successieoorlog operationeel. In het Bezoekerscentrum Huyse de Grote Sterre komt u hierover nog veel meer te weten.  Een deel van de omwalling werd gerestaureerd. U wandelt hoofdzakelijk doorheen natuurgebied langs de wallen met prachtige zichten op stad en landschap. U kunt gebruik maken van picnickplekken.