Fort Leopoldus

1647

Terug naar overzicht

Dit fort werd vermoedelijk opgericht na de inname van het vlakbij gelegen Sas van Gent door de Staatsen in 1644 en voor het afsluiten van de vrede van Munster in 1648. Het werd dus een soort Spaans tegenfort ten westen van Sas van Gent. De naam is afgeleid van aartshertog Leopold Wilhelm, landvoogd van de Zuidelijke Nederlanden van 1647 tot 1656. Het is één van de laatste forten die opgericht werden tijdens de Tachtigjarige Oorlog en is vergelijkbaar met Fort Francipani. De vorm is echter eenvoudiger; het was een trapeziumvormig fort omringd door een binnengracht, een glacis,  en een buitengracht.  De hoekpunten van het glacis lagen 200m van elkaar verwijderd. Nu is er niet meer veel te zien; maar ten zuiden van de Staakstraat (= de Oude Graaf Jansdijk) is het glacis nog te herkennen in de vorm van de akker. De gracht omheen de akker volgt de loop van de vroegere buitengracht.