Elderschans

1604

Terug naar overzicht

Het werk ontstond als redoute die tijdens het beleg van Sluis in 1604 door de Staatsen werd opgeworpen als onderdeel van de circumvallatielinie (zie Bordeelschans). Zij lag op de splitsing van de weg van Aardenburg naar Brugge en Sluis. In de jaren na het beleg werd de redoute uitgebouwd tot een vierkante aarden schans met op elke hoek een bastion en omgeven door een brede binnengracht met daaromheen een enveloppe en een smalle buitengracht. Aan de westzijde lag een ravelijn in de gracht. De naam is afgeleid van dorp Heille (Heillerschans) of van het riviertje de Ee (Eederschans), die beide vlakbij de schans liggen.

In 1672 werd de schans samen met vesting Aardenburg opgeheven. In 1691 werd de schans afgebroken. In de tweede helft van de 19e eeuw verrees op het binnenplein van de voormalige schans een buitenplaats met onder andere een villa en koetshuis. Delen van de hoofdgracht en enig reliëf van de omwalling zijn nog herkenbaar. De Elderschans is tegenwoordig echter in hoofdzaak een lommerrijk 19e-eeuws landgoed met oude bomen en een fraaie stinzenflora, waar je een prettig rondje kunt wandelen.