De Kruisdijkschans

1639

Terug naar overzicht

In 1640 legden de Staatsen de Kruisdijkschans aan om de weg van Aardenburg naar Sluis te beveiligen. Deze redoute (een kleine, volledig omwalde versterking) raakte na de Tachtigjarige Oorlog in verval. In 1701 werd ze hersteld om de Eede te bewaken, een riviertje waarvan de loop door liniebouwer Menno van Coehoorn strategisch werd verlegd. In 1762 kocht de gefortuneerde Hugenotenfamilie Hennequin de schans om ze te verbouwen tot fraaie buitenplaats. Het vierkante woonhuis staat er nog steeds, en is waarschijnlijk gebouwd op de funderingen van een wachttoren die middenin de redoute stond. Middenplein, binnen- en buitengracht zijn duidelijk herkenbaar. En nog altijd doet de legende van ‘het koffertje van Hennequin’ de ronde: ergens op de Kruisdijkschans zou een koffertje vol goud en juwelen verborgen liggen. Totnogtoe is het niet gevonden…


Stichting Het Zeeuwse Landschap, eigenaar en beheerder van de schans, heeft het woonhuis in 2012 gerestaureerd en spant zich in om van de vervallen schans weer een natuurrijke, historische parel te maken.