Agenda

Lezing ‘Natuurbeheer op de Staats-Spaanse Linies’

19.30u - 21.00u € 8,00

Lezing ‘Natuurbeheer op de Staats-Spaanse Linies’

door Fred Schenk

Zeeland blijft niet vanzelf mooi - door aankoop en beheer van natuurgebieden en cultuurhistorisch belangrijke terreinen werkt Het Zeeuwse Landschap daar hard aan! Het Zeeuwse Landschap beheert bijna 10.000 hectare natuurgebied. Bij het beheer wordt gestreefd naar het behoud of het herstel van de natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische waarden. Dat vraagt om een zorgvuldige aanpak die van gebied tot gebied kan verschillen. Zo kan het zijn dat meer van het regenwater in een gebied moet blijven voor de planten. Of dat begrazing door runderen en schapen de ruimte geeft aan gewenste plant- en diersoorten. Soms is selectief maaien het beste. Daarbij zorgen we er natuurlijk zoveel mogelijk voor dat u van al dat moois kunt genieten. Als het maar enigszins kan zijn de terreinen van Het Zeeuwse Landschap opengesteld voor het publiek. Soms vrij toegankelijk, soms in de vorm van een excursie. Fred Schenk zal inzoomen op het beheer van diverse landschapselementen, waaronder diverse onderdelen van de Staats Spaanse Linies in West Zeeuws-Vlaanderen.

Aanvang 19.30 uur

Prijs € 8,00 p.p.

Aanmelden voor zondag 24-06-2018

Terug naar overzicht