Het laatste nieuws

Lezing ‘Natuurbeheer op de Staats-Spaanse Linies’

woensdag 27 juni 2018

Lezing ‘Natuurbeheer op de Staats-Spaanse Linies’

door Fred Schenk

Zeeland blijft niet vanzelf mooi - door aankoop en beheer van natuurgebieden en cultuurhistorisch belangrijke terreinen werkt Het Zeeuwse Landschap daar hard aan! Het Zeeuwse Landschap beheert bijna 10.000 hectare natuurgebied. Bij het beheer wordt gestreefd naar het behoud of het herstel van de natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische waarden. Dat vraagt om een zorgvuldige aanpak die van gebied tot gebied kan verschillen. Zo kan het zijn dat meer van het regenwater in een gebied moet blijven voor de planten. Of dat begrazing door runderen en schapen de ruimte geeft aan gewenste plant- en diersoorten. Soms is selectief maaien het beste. Daarbij zorgen we er natuurlijk zoveel mogelijk voor dat u van al dat moois kunt genieten. Als het maar enigszins kan zijn de terreinen van Het Zeeuwse Landschap opengesteld voor het publiek. Soms vrij toegankelijk, soms in de vorm van een excursie. Fred Schenk zal inzoomen op het beheer van diverse landschapselementen, waaronder diverse onderdelen van de Staats Spaanse Linies in West Zeeuws-Vlaanderen.

 

Plaats: Museum Het Bolwerk

Aanvang: 19.30 uur,

Prijs: € 8,00 p.p.

Aanmelden voor zondag 24 juni 2018


Stankpot

Tussen fraaie voorwerpen, gevonden tijdens archeologische opgravingen op het Scheldeterrein in Vlissingen (2007-2008), stond in een vitrine in het Zeeuws Maritiem MuZEEum een onopvallend grijsbruin potje met twee oortjes. Het is in scherven gevonden in de beerbak van een huis aan de oostzijde van het Dokje van Perry. Het baksel is ongeglazuurd, zacht, grof en poreus. Er zitten lukraak wat gaatjes in. Aan de buitenkant is een vuilwit sliblaagje te zien, van binnen een gele aanslag. De herkomst en het baksel zijn onbekend. Het potje hoort niet thuis in een huishoudelijke context. Aanvankelijk is het voor de archeologen een raadsel. Speurwerk via het Bureau Monumenten en Archeologie in Amsterdam verschafde helderheid. Het is wapentuig uit de Tachtigjarige Oorlog: een keramische brandgranaat of stankpot.

Onlangs overhandigde de heer Willy de Vriend de stankpot aan mevrouw Jeannine van Damme-Remerij, secretaris van Museum Het Bolwerk, alwaar de pot nu te zien is.