Agenda

Lezing 'Het Kanaal en de Keizer' door Bruno Comer

19.30u - 21.00u € 8,00

Het is algemeen geweten dat Napoleon het kanaal tussen Brugge en Sluis liet graven om zijn schepen toe te laten via binnenlandse kanalen van de ene zeehaven naar de andere te varen. Maar welke problemen en strategie zitten daar precies achter? In de voordracht wordt de aanleg van de Damse Vaart geplaatst binnen de geschiedenis van het Europese continent. Het is merkwaardig hoezeer belangrijke gebeurtenissen uit de woelige napoleontische periode hun weerslag vinden in de pittoreske, vredige waterloop die dit kanaal geworden is. Ook na de val van Napoleon hangt het lot van de Damse Vaart nauw samen met de grote schokken die zich sinds 1815 in onze samenleving hebben voorgedaan: de economische crisis na de val van Napoleon, de afscheiding van België in 1830, de revolutie van 1848, de Tweede Wereldoorlog.


Reserveren tot 2 dagen voor datum lezing

De lezing wordt gegeven in:
Jeugdgebouw, Koninginnestraat 3, IJzendijke


Terug naar overzicht