Versterking Zandvliet

1622 - 1627

Terug naar overzicht

In 1622-1627 werd het dorp Zandvliet door de Spaanse veldheer Spinola omgevormd tot fortificatie met zeven bolwerken, ter verdediging van Antwerpen en als uitvalsbasis naar het noorden. In de nabijheid lagen de Staatse forten Lillo en Frederik-Hendrik en de versterkte stad Bergen-Op-Zoom. De werken namen zes jaar in beslag en gaven het dorp het uitzicht van een versterkte stad. De kerk van Zandvliet werd meermaals verwoest tijdens de Staatse oorlogen tegen Spanje. Zij werd in 1648 wederopgebouwd door de abt van Sint-Michiels van Antwerpen.


Begin achttiende eeuw verjoegen de Fransen de Spanjaarden definitief uit Zandvliet en de vesting werd geslecht. In het stratenpatroon van Zandvliet kan men nu nog grotendeels het tracé terugvinden van de toenmalige vesting: Noordvest en Zuidvest, Conterscherp en Kattewal.