Linie van Communicatie ten oosten van Hulst

1586

Terug naar overzicht

Om zich te verdedigen tegen de Spanjaarden liet de stad Antwerpen in 1584 onder andere het Land van Hulst onder water zetten. Het water reikte tot op enkele kilometers van Hulst. Om te voorkomen dat een Staats invasieleger zo dicht bij Hulst kon ontschepen, bouwden de Spanjaarden in 1586 Fort Zandberg. Het fort lag aan het einde van een zandrug die van Hulst naar de watervlakte liep. Tussen Fort Zandberg en de stad verrees Fort de Grote Rape. In 1591 viel Hulst in handen van de Staatsen die een nieuw fort bouwden tussen de stad en de Grote Rape: de Moerschans. Beide forten werden opgenomen in een liniedijk met gedekte weg tussen Hulst en Fort Zandberg.


Klik hier voor een filmpje over de Staatsspaanse linies


In 1596 vielen Hulst en de linie weer in Spaanse handen. Pas in 1645 werd Hulst door de Staatsen heroverd. Prins Frederik Hendrik liet de linie verder versterken. Tussen de stad en de Moerschans werden twee bolwerken in de liniedijk gebouwd. Omstreeks 1700 liet de beroemde vestingbouwkundige Menno van Coehoorn de liniedijk tussen de Moerschans en Fort Zandberg versterken met zeven redans. De Moerschans kreeg zijn uiteindelijke vorm met bastions op elk van de vier hoeken. Ook werden er ten zuiden van de Grote Rape nog twee fortificaties aangelegd: de Grote en de Kleine Kijkuit. De liniedijk was op deze plaats namelijk benaderbaar geworden via de nieuwe dijk van de pas ingepolderde Kleine Kieldrechtpolder.  Aan De Rape zelf en Fort Zandberg werden verbeteringen uitgevoerd.


Tijdens de Spaanse Successieoorlog werden de Fransen in 1702 tot staan gebracht bij de Kleine Kijkuit. Tijdens de Oostenrijkse Successieoorlog wisten ze hier echter in 1747 met succes door te breken, waarna Hulst kon worden ingenomen.

In de Bataafs-Franse Tijd raakte de Linie in onbruik. Met de opheffing van Hulst als vesting in 1816 werd ook de linie opgeheven. Tijdens de Belgische Opstand kregen de forten weer een bezetting van Nederlandse troepen. Ondanks dat er stukjes van de liniedijk en bijhorende forten zijn afgegraven is de linie nog vrij goed bewaard gebleven. Van Hulst tot Fort Zandberg is de linie helemaal te bewandelen.