Fort Isabella

1622

Terug naar overzicht

De naam ‘Hazegras’ verwijst naar de schorren op de linkeroever van het Zwin.  Ze waren het toneel van talrijke militaire schermutselingen en na inpoldering de locatie van meerdere forten die teruggaan tot in de 16e eeuw.  Het Isabellafort – dat in feite een versterkte sluis was – werd in de 17e gebouwd met de aanleg van de Linie van Fontaine en naderhand hervormd doordat een nieuwe en grotere sluis ten noorden van het fort werd aangelegd.  Deze werd tijdens de Spaanse Successieoorlog voor een strategische inundatie vernield, waardoor het fort zijn belang verloor.  Na een nieuwe inpoldering in de 18e eeuw werd het Fort Hazegras aangelegd ter verdediging van de Hazegrassluis (1784) die vandaag nog steeds aanwezig is.  Ook tijdens de Belgische Opstand (1830) was hier nog militair vertoon toen de Nederlanders er verdreven werden waarna het fort omgedoopt werd tot Leopoldfort. In de Eerste Wereldoorlog richtten de Duitsers er een gedeelte van hun ‘Hollandstellung’ op, een bunkerlinie die een geallieerde landing op de Nederlandse kust moest tegengaan.