Mauritsfort

1588

Terug naar overzicht

Op de zuidoever van de Braakman lag sinds 1583 de Spaanse schans Sint-Philip of  Philippine. Van hieruit konden de Spanjaarden gemakkelijk aanvallen uitvoeren op het aan de overzijde gelegen Staatse (ei)Land van Axel. Om dit te verhinderen en bovendien de scheepvaart op de Braakman te kunnen controleren bouwden de Staatsen op de oever tegenover Philippine in 1588 het Mauritsfort. Het fort werd vernoemd naar prins Maurits, destijds 21 jaar, stadhouder van Holland en Zeeland en daarmee bevelhebber van de legers van beide gewesten.  

Het werd een vierkant fort met aarden wallen en op iedere hoek een bastion. Daaromheen een gracht met contrescarp.  

In 1596 begon de Spaanse veldheer Albrecht van Oostenrijk met een offensief in de Nederlanden. Datzelfde jaar nog viel Hulst in zijn handen, de stad die vijf jaar eerder door prins Maurits was veroverd. Als reactie hierop gaf de prins opdracht tot versterking van Axel, Terneuzen en Mauritsfort.  

 

Stormen en ijsgang brachten het direct aan de Braakman gelegen Mauritsfort regelmatig schade toe. Nadat Philippine in 1633 door de Staatsen was veroverd verviel het belang van Mauritsfort. Onderhoud bleef achterwege en verval trad in.

Op de buitenste omwalling ontstond in de loop van de tijd een gelijknamige buurtschap met een kleine getijdehaven van waaruit een veer op Philippine onderhouden werd. Met de bedijking van de Van Wijckhuisepolder in 1911 kwamen haventje en veer te vervallen.

Tijdens de verbreding van de weg van hoek naar Philippine in de jaren ’70 van de 20e eeuw werden de restanten van de wallen van de schans volledig opgeruimd. Alleen een groot deel van de buitenste omwalling is nog herkenbaar.