Het laatste nieuws

Stankpot

Tussen fraaie voorwerpen, gevonden tijdens archeologische opgravingen op het Scheldeterrein in Vlissingen (2007-2008), stond in een vitrine in het Zeeuws Maritiem MuZEEum een onopvallend grijsbruin potje met twee oortjes. Het is in scherven gevonden in de beerbak van een huis aan de oostzijde van het Dokje van Perry. Het baksel is ongeglazuurd, zacht, grof en poreus. Er zitten lukraak wat gaatjes in. Aan de buitenkant is een vuilwit sliblaagje te zien, van binnen een gele aanslag. De herkomst en het baksel zijn onbekend. Het potje hoort niet thuis in een huishoudelijke context. Aanvankelijk is het voor de archeologen een raadsel. Speurwerk via het Bureau Monumenten en Archeologie in Amsterdam verschafde helderheid. Het is wapentuig uit de Tachtigjarige Oorlog: een keramische brandgranaat of stankpot.

Onlangs overhandigde de heer Willy de Vriend de stankpot aan mevrouw Jeannine van Damme-Remerij, secretaris van Museum Het Bolwerk, alwaar de pot nu te zien is.

Terug naar overzicht