Agenda

Lezing: ‘Wijzigingen in het landschap van Zeeuws-Vlaanderen als gevolg van historische ontwikkelingen’

19.30u - 21.00u € 8,00

Lezing: ‘Wijzigingen in het landschap van Zeeuws-Vlaanderen als gevolg van historische ontwikkelingen’

door Adrie de Kraker

In de lezing wordt ingegaan op de veranderingen in het landschap van Zeeuws-Vlaanderen. Dit gebeurt naar aanleiding van het recent verschenen boek: Landschap en Bewoning van Zeeuws-Vlaanderen. Daarin wordt toegelicht welke de belangrijkste gebeurtenissen zijn geweest die het landschap ingrijpend hebben veranderd. Daarna wordt stilgestaan bij de vestingwerken die gedurende de zestiende en zeventiende eeuw zijn ontstaan. Daarbij ligt de nadruk ligt op het bronnenmateriaal, namelijk op de bestekken en herstellingen van fortificaties en linies; waar deze bronnen zitten, hoe ze eruitzien en wat ze aan informatie verschaffen. Dit laatste sluit aan bij het digitaliseringsproject dat momenteel in uitvoering is en waarbij bronnen uit buitenlandse archieven worden onderzocht.

Aanvang:19.30 uur

Prijs: € 8,00 p.p.

Aanmelden voor zondag 22-04-2018

Terug naar overzicht